Fyziopilates

Fyziopilates zdravotně  rehabilitační forma pilates. Vychází z nejmodernějších poznatků fyzioterapie, spirální dynamiky a Pilates Clinic metody Daniela Müllera. Lekce jsou určené pro klienty, kteří chtějí cvičit pod odborným vedením. Jsou zaměřeny na posílení a uvolnění hlubokého svalového stabilizačního systému, na provedení jednotlivých cviků tak, aby se správně a funkčně zapojily všechny svalové skupiny, jako jsou pánevní dno,  břiční svaly, hluboké svaly páteře a svaly horních a dolních končetin.

Naučíte se více vnímat sami sebe, uvědomit si nevhodné pohybové návyky, které jsou hlavní příčinou svalových dysbalancí.

Fyziopilates není omezen věkem. Mohou zde cvičit i lidé s chronickou bolestí zad, nadváhou, opakujícím se chronickým zraněním, lidé trpící stresem, zajímající se o prevenci osteoporózy, inkontinence. Je i pro ty, kteří nikdy necvičili.